Szervezetfejlesztés

Megközelítésem szerint a szervezetfejlesztés alapvetően a tapasztalati tanuláson alapul és rugalmasan követi a szervezeti igényeket. Nem köthető egyetlen módszerhez, sokkal inkább olyan folyamat-tanácsadás, amely a felmerülő aktuális üzleti, szervezeti problémák feldolgozásából építkezik.

Folyamat tanácsadás

Minden szervezet komplex rendszer, amely az önmaga által kialakított sajátos értelmezési rendszerben engedi láttatni a résztvevőket és viselkedésüket. A vállalatok kialakítják a maguk észlelési módját. szervezeti kultúráját. amely nagymértékben befolyásolja a szabadsághoz fűződő viszonyunkat. Mindennek kiemelt jelentósége lesz, amit a kultúra, mint meghatározó elem

felerősít és visszatükröz az embereknek. A komplexitás megköveteli a rugalmas folyamatokban gondolkodó aktív beavatkozást, amely azokra a helyzetekre reagál, amik az együttműködés közben merülnek fel.

Vezetői felelősség

Szervezetfejlesztöi tapasztalataim szerint a meghatározó minták általában felülről lefelé terjednek jobban: nagymértékben az egyes számú vezető és a felső vezetés meghatározó módon alakítja ki a domináns kulturális észlelési sémát, amely befolyásolja az alapvető viszonyokat és elvárásokat a szervezeten belül.