Transzformatív Coach Képzés

A Transzformatív Út a Bardoban – Transzformatív Coach Képzés

Ebben a folyamatban nem kell valamivé válni csak önmagunkká. A változásra, a transzformációra, a résztvevők átalakulására fogunk koncentrálni. Ez azt jelenti, hogy az intuíció útján szeretnénk megtisztítani magunkat minden olyan köteléktől, ami visszafog minket az önmagunkká válás igazságától. Legújabban megjelenő könyvem (Intuitív Út) lesz a tananyag és a résztvevők élete, változása, átalakulása azzá, akik lehetnek vagy lehettek volna. Valamiért sokan nem önmagukat, hanem olyan elvárásokat vagy kötöttségeket (akár nem tudatosan) követtek, amik nem róluk, hanem mások életéről szóltak.

A képzés fordított struktúrában zajlik. Nem kívülről haladunk befelé, és építünk fel egy tudásbázist, hanem belülről haladunk kifelé és hozunk létre egy professzionális attitűdöt.
Mit jelent ez?
Nincs tematika, nincsenek módszerek, nincs speciális eszközhasználat, azaz nincsenek külső fogódzópontok. Az üres térben a belső figyelem által vezetve haladunk egymásra támaszkodva. A transzcendens erőtérből merítünk inspirációt és a hit segíti az ugrásainkat. Csodák és mély változások kísérik utunkat.
Kialakult egy közösség, egy nyelv és a gyógyító tér.
Mi segíti az utunkat?
– A fegyelmezett helyzetben maradás,
– A fókuszált figyelem,
– A nyitott, befogadó jelenlét,
– Az őszinte rövid kommunikáció,
– Az örök kezdő állapot és az üres lap attitűd fenntartása
– Az intuitív éber tudatosság…

Transzformatív Coach Képzés indul 2024. szeptemberében.

Ha szenvedélyesen keresed önmagad, van hited és gyógyító szeretnél lenni, gyere velünk. A képzés részleteit elküldjük, ha írsz 3 mondatot magadról: Foglalkozás, munkahely, motiváció: bardoklub@gmail.com

Az Út, ahol minden megtörténhet.

Néhány visszajelzés a 2019-20-as Transzformatív Coach Képzés hallgatóitól

A Transzformatív Út egyedülálló szemléletet és lehetőséget adott a legmélyebben eldugott félelmeim, játszmáim, elakadásaim megismerésére, rálátást kaptam a működésem általam ismert és ismeretlen hatásaira, legyenek azok jók, vagy rombolóak. Megmutatta inspiráció erejét, az igazság megalkuvást nem ismerő, mindennél előbbre való kibontakozását és fontosságát. Megtanultam, hogyan lehet nem görcsös akarással vagy védekezéssel, hanem beengedéssel, elfogadással, érzékenységgel, tiszta beleállással teremteni az életemben, képviselni önmagamat, megtalálni a belső egyensúlyomat. Ezek számomra olyan fontos felismerések és erőforrások, amelyekre bármilyen nehéz helyzetben támaszkodhatok. A képzés segítségével egy olyan tiszta, őszinte és bátor értékrend, életforma bontakozott ki előttem, amit ma már teljes hittel és bizalommal tudok megélni és képviselni. A Transzformatív Út nekem a szabadsághoz, önmagam félelem nélküli vállalásához, a tiszta kapcsolódásokhoz vezető út, amit egy életen át kell és lehet gyakorolni.

Barna Piroska

A képzés maga az élet iskolája. Alkalomról alkalomra keményen szembesítődöm önmagammal, romboló, piszkos működésemmel. Tiszta életet élni tanulok, harcolni az igazságért, mély és fájdalmas feldolgozások által, melyeket a csoport hív elő, de aztán a külvilág igazolja vissza, megtanultam e a leckét. Kezdem érteni a hit és az odaadás fogalmát. Ez az Út számomra egy esszencia, mely a fejlődésről, az igazságról, tisztaságról és a valódi szeretetről szól.

Kerek Brigitta

A képzés új értékrendet, hitet adott számomra. Megtanultam, hogy a fejlődéshez, a gyógyuláshoz nyitottnak és befogadónak kell lennem. Sokszor nehéz és fájdalmas szembenézni a saját gyengeségeimmel, szembenézni az igazsággal, megérkezni a valóságba. Ebben segít Gyuri, mint tanító, mint a leghitelesebb vezető, akivel valaha találkoztam. Érzékenyen, ugyanakkor egyértelműen és élesen vezet az utamon, mellette pedig a csoport megtartó ereje is kíséri a lépéseimet. A képzés által érzékenyebb, tisztább emberré váltam. Az utam még csak most kezdődött, de el sem tudom már másként képzelni az életet.

Tóth László

A Transzformatív Út nekem egy értékrendszer, fejlesztő képzés- melyeken egy ideje folyamatosan részt veszek, életformámnak tekintem. Éles, hitelesen vezetett, de szeretetteljesen megtartó közegben élhetem meg átvilágításomat, tisztulásomat és ezáltal érzékenyedésemet. Az igazsághoz és önmagamhoz így szabadon kapcsolódva kapok esélyt a környezetemhez és az áramláshoz való újrakapcsolódásra is. Azt érzem, hogy évek alatt egy érzéketlen, felszínes, károsan racionális robotból egy szabad, nyitott szívű és lelkű ember lettem, aki botladozik bár, de önmaga fejlődésén keresztül hozzá tud járulni egy élhetőbb, igazabb világhoz.

Balogh Róbert

A Transzformatív Út képzés egy olyan értékrendet és Út-mutatót ad számomra egy hiteles vezető által, ami tanít látni és képviselni az igazságot, kapcsolódni önmagamhoz és a rajtunk túlmutató Mezőhöz. Megtanít nem a múltban/jövőben lebegni, hanem érzékelni és élni a jelent. Erőt ad elfogadni és vállalni a gyengeségeim, elakadásaim, mert csak a vállalásuk által történhet meg a transzformáció egy magasabb minőségbe. Tapasztalni a folyamatban ennek a gyógyító erejét olyan belső stabilitást és hited ad, ami végérvényesen az Úthoz köt.

Németh Marianna

Önmagam elvakítva, a valóságtól és a valódi érzékeléstől elzárkózva éltem az eddigi életem. Emberi kapcsolataim átszőtte a vetítés, a gyávaság, a piszkosság. Nem tudtam tisztán kapcsolódni senkihez és semmihez, mert a környezetem engem tükrözött. A képzés az önmagamhoz való visszatalálást mellett olyan rég elfeledett alap értékekre világított rá mint az igazság minden áron történő képviselete vagy a bátor harcos lét és a biztonsági játék helyett a “halál” választása. Ezek nagyon fontos leckék voltak nekem és nagyon hálás vagyok az újrafelfedezésükért.

Csomor Dániel

A képzés, a hiteles vezetés és a csoport ereje, megállítóan figyelmeztetett és rávilágított a kibontakozásomat blokkoló benső nehézségeimre.   Éberség nélkül nem jöhet létre kiegészülés az intuitív működésemmel és a Mátrix erőterében áramló lehetőségekkel. Útmutatást kaptam abban, hogy az egyszerűségemben van az erőm, és megtapasztaltam, hogy a gyengeségeim egyértelmű vállalása az átjáró a Transzformatív térbe, ahol a csodák egy pillanat alatt megtörténnek.

Soltész Szilárd

A képzés az igazság képviseletének útján tart. Hozzájárul a belső stabilitásom mindenkori megtalálásához. Egyfajta tisztítótűz, hogy a jelenben felbukkanó lehetőségeket érzékeljem, észleljem és képviseljem. Még ha mindez az adott pillanatban elviselhetetlen fájdalommal, netán örömmel telítettek akár önmagam felé, akár a környezetemben.

Borzák Anita

A Transzformatív Út képzés egy olyan fényforrás és iránytű az életemben, ami az elakadásaimmal való szembenézésen keresztül segít közelebb kerülnöm az igazsághoz. Kivételes lehetőség az életemben, ahol egy hiteles vezetőnek átadva magam megtanulhatok belülről vezetetté és stabillá válni.
Ahol megtapasztalhatom, hogy csak a gyengeségeimen keresztül férhetek hozzá az erőmhöz és a befogadó állapot gyakorlása által részévé válhatok annak a gyógyító áramlásnak, ami az életemet egy magasabb tudatossági szintre emeli.

Szelei Zita

Az idei képzés tovább erősített, hogy a fejlődés mellett elkötelezetten, néha botladozva, de töretlenül menjek előre az Úton. A képviselt értékrend iránytűként kísér tovább, átszövi a létezésemet, a jelenben tart. Hiteles vezetővel tapasztaltam meg az igazság transzformáló erejét és bevésődésként emlékeztet, hogy mi a dolgom. Minden nap.

Gavalda Réka

Eljuttatott oda, ahol a szabadság van, a tiszta, nyitott, igaz valóságba. Megmutatta, hogy nem ez   a fejlődés vége hanem a kezdete. Mikor meghalva lezárom eddigi életem akkor megkapom a lehetőséget az újjászületésre.

Csinger Péter

Érzéketlen, önző, felsőbbrendű, másra kevésbé figyelő ember voltam. Gyakran beleragadva a múlt lehúzó erejében és a jövő vizionálásában. Megtanultam jelenben lenni. Odafigyelni magamra, a külvilág jelzéseire. Megtanultam, hogy azzal foglalkozzak, ami szembejön velem. Befogadóvá váltam a kritikus visszajelzésekre. Elfogadtam, hogy elrontok dolgokat, és csak rajtam múlik, hogy ezeket észrevegyem és javítsak rajtuk. A képzés megtanított arra, hogy ezeken keresztül fejlődjek.

Raveczky Zsolt

A tárgyi világot és tudást messze meghaladva a Transzformatív Út képzés lehetővé tette, hogy teljes lényemmel tudjak kapcsolódni a valósághoz. Az elméletekre, módszertanokra alapozó workshop-élményekhez és pénzért megváltható spirituális kurzusokhoz képest ez egy élő beavatási út, amin elkerülhetetlen volt a szembesülésem az alkotó férfi, befogadó női és a tiszta kapcsolódást gátló minőségeimmel. A csoportunk intenzív fókusza, magunk és egymás fejlődése iránti elkötelezettségünk a vezető megtartó-átvivő professzionalizmusával párosulva egy olyan erőtér, aminek odaadva magamat megtörténik az átalakulás.

Fehér Botond

A Transzformatív Út egy éves képzés számomra az életet magát jelenti, amelyhez sok-sok meghaláson vezet az út. Mert becsukott szemmel ugrani kell. Gyuri sebészi pontossággal ott ejt bemetszést a lelkünkön, ahol szükséges. Nincs hibázás, a megjelent helyzetbe teljes hittel kell beleállni. Jó érzés végre lerakni a terheket és találkozni önmagammal. Már nem szükséges keresnem, hogy merre tartsak. Az út kirajzolódott, végigmenni rajta a legcsodálatosabb dolog a világon. A hittel táplált igazság képviselete pedig végtelen szabadsággal ajándékoz meg. Hálás vagyok minden percért, amit ez a képzés adott.

Rostási Zsuzsa

 

Néhány visszajelzés a 2017-18-as Transzformatív Coach Képzés hallgatóitól

Nekem az egész év az elfogadásról és elengedésről szólt. Annyira erősen szorítottam dobozaimat, hogy az ujjaim vége is érzéketlenné vált. Léptem a szakadék felé, és ugrottam Veletek. Magamat, hibázásaimat felvállalni és elengedni volt csak a gyógyító út. Köszönöm, hogy együtt mentünk ezen az úton végig Veletek!

Martonosi Hédi, Marketing Vezető – Coach

Gyuri azt mondta az elején, hogy magányos út ez, és valóban az, most egy picit talán még magányosabb. Hiányoztok, ugyanakkor minden a helyén is van. Tudom mit kell tennem, minden nap ébresztgetem magam jobban figyelve a nem bealvásra, mint eddig bármikor.  Keresem a helyem, építem az új életem.  Nagyon sok erőt adtatok ebben a szűk évben és adtok még folyamatosan,  köszönöm mindenkinek.

Horváth Zsuzsa, Üzleti Vezető – Coach

Teljesnek érzem az elmúlt évet. Biztos vagyok benne, hogy az általunk létrehozott spirituális tér nem foszlik szét.Gyuri és a csoport gyógyító ereje most is hat rám. Lezárom ezt az évet és készülök a további útra.

              Kenesi Zsolt, Üzleti Vezető – Coach

 Az jutott eszembe, hogy a követés, az éber vezetőre való valódi ráhagyatkozás egy természetes dolog. Ha sikerül a valódi kapcsolódás akkor felemelő, sőt transzcendentális és transzformáló.
Ahhoz, hogy meglegyen ez az érzés túl kell lépni a félelmeken, féltékenységen önerő fitoktatáson. Oda kell adni magunkat. Paradox módon ettől az odaadástól leszünk többek.  Ahhoz, hogy valaki vezetővé váljon, előbb talán még kell tapasztalnia az odaadást. Én megtapasztaltam ezt a képzésen….

Reiser-Melicher Orsi,  Tanácsadó – Coach

Számomra, az, hogy most az eddigi formában véget ért az utunk, nem veszteségélmény, hanem gazdagodás élmény.  Azt érzem, amit Zita többször is megfogalmazott: azt a hálát ami bennem van Gyuri felé és felétek igazán úgy fejezhetem ki, ha azt élem amit megtanultunk. Ezzel megyek tovább és erre törekszem.

Makai Bea, HR Vezető – Coach

Ami nagyon élénken él bennem, az a nyitottság és a befogadás fontossága és a dac, az ellenállás lassító, fejlődést gátló hatása. Fontosak voltak Gyuri éles visszajelzései, amiket töményen és nagy dózisban kaptam. Először úgy éreztem, ez túl intenzív, nem bírom el, de aztán rájöttem, hogy ez a legnagyobb segítség, amit jelenleg kaphatok az önmagamon végzett munkához. Ez a hozzáállás segített megváltoztatni a kezdeti ellenállást és átfordítani hálává, befogadó szeretetté, megértéssé. Köszönöm Gyuri, hogy ilyen erősen és minden kétséget kizáróan hiszel bennem, a fejlődésben és abban, amit képviselsz!

Varga Ágnes, Tréner – Coach

 Nekem azt hiszem az önfelvállalás volt a legerősebb témám. Megmutatni magam. Nem kell többnek, jobbnak mutatnom magam, mint ami vagyok. Ha pedig megbotlom, akkor meg benne maradás és utána szégyen, bezáródás nélkül ismét felállás és lépek egyet tovább. Mennyire egyszerű és mégis mennyire nehéz. Azt hiszem megérkezett érzés szintjén is, hogy az Önmagam elfogadása az első fontos kulcs a pozitív változáshoz.

Perlaki András, Jogász – startup tanácsadó – Coach

  Nagyon hálás vagyok az életnek, hogy Gyurihoz vezetett és az ő vezetésével a csoporttal találkozhattam és tanulhattam. Meghatározó időszak lett nekem ez az egy év. Nap, mint nap törekszem éberen figyelni magam, hogy követem-e a belső megérzéseimet és élek-e az élet adta lehetőségekkel. Ez nehezebb lesz a vigyázó, óvó figyelem nélkül, amit a csoporttól kaptam. Ezért fontos feladatnak érzem most olyan környeztbe helyezni magam, ahol ez az igazságkereső, tiszta figyelem szegeződik rám és ahol így bontakozhat ki a szeretet a kapcsolódásaimban.

Kiss Judit, Manager – Coach